Massage er en stor del af kropsterapi

Arbejdet med kroppen og dens spændinger er funda-mentet for en kropstera-peutisk behandling.

 

Kropsterapien har et ekstra gear, fordi det er det hele menneske, som skal be- handles.

 

Krop og psyke hører uløse-ligt sammen. Ved at skabe forbindelse mellem krop og psyke kommer man dybere ind i problemstillingerne og skaber derved en varig bedring.